Vacancies

Монтажник, електрически елементи

Монтажник, електронно оборудване/профилактика

Монтъор поддръжка на машини и оборудване/механик

Монтъор поддръжка на машини и оборудване с ЦПУ

Инженер, електроника/тест

Стругар/фрезист

Машинен оператор, производство на пластмасови изделия/шприцьор

Настройчик на шприц машини

Contact us

042/697 128;
042/681 815;
0887/106 341

TOP